zatrudnianie cudzoziemców

Zezwolenie na pracę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin O zezwolenie na pracę przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie […]

Zezwolenie na Pracę Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zezwolenie na pracę Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przyjmuje wnioski zatrudnienie cudzoziemców, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii. Istotne też aby nie był obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Reasumując […]

Przewiń na górę