zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań O zezwolenie na pracę przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Zezwolenie na Pracę Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zezwolenie na pracę Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przyjmuje wnioski zatrudnienie cudzoziemców, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii. Istotne też aby nie był obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Reasumując […]

Przewiń na górę