Zatrudnienie i Pobyt cudzoziemca w Polsce

Ile kosztuje legalizacja ?

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW W POLSCE


Apostille / Legalizacja w MSZ  – 150 zł

Legalizacja odpisów z Urzędu Stanu Cywilnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, dyplomów, umów, aktów notarialnych, tłumaczenia przysięgłego. Pamiętaj, iż legalizowane dokumenty mogą być wystawione na terenie Polski.


LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE


Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi300 zł

Zezwolenie na pracę typu A600 zł

Zezwolenie na pracę typu B900 zł


LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE


Zaświadczenie A1300 zł

Karta pobytu  –


 

Przewiń do góry