ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO


Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby100 zł

(cena zawiera opłaty sądowe i skarbowe, koszty usługi związane z uzyskaniem dokumentu oraz podatek VAT)

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla firmy – spółki KRS  – 100 zł.

(cena zawiera opłaty sądowe i skarbowe, koszty usługi związane z uzyskaniem dokumentu oraz podatek VAT)

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym.

Zamawiając zaświadczenie – osoba, której dotyczy zapytanie zobowiązania jest przesłać wymagane pełnomocnictwo.


 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW


Pakiet – Apostille / Legalizacja MSZ150 zł

Pakiet zawiera załatwienie formalności związanych z wyjazdem pracownika za granice. Doradztwo i przystosowanie dokumentów wydanych w Polsce do wyjazdu za granicę m.in. odpisów z Urzędu Stanu Cywilnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, umów spółki, aktów notarialnych, tłumaczenia przysięgłego. Dokument musi być dostarczony w oryginale w celu jego poświadczenia. Rodzaj legalizacji / Apostille zależy od kraju, do którego jest wymagany dokument.

 


DELEGACJA PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ


Pakiet – Delegacja pracownika za granicęzapytaj o cenę

Każdy pakiet zawiera monitoring całego procesu umożliwiającego zatrudnienie, doradztwo, konsultacje imigracyjne, dobór pracownika, dostosowanie wynagrodzenia do stanowiska pracy, sporządzenie wykazu dokumentacji pracownika i wystawienie stosownego dokumentu. Cena zależy od kraju i procesu legalizacji pracy pracownika.


 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Pakiet I – Szkolenie na określone stanowisko pracyzapytaj o ofertę

Pakiet II – Szkolenie na określone stanowisko pracy powyżej 10 osóbzapytaj o ofertę


 

LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE


Pakiet I – Powierzenie pracy cudzoziemcowi300 zł

(Pakiet zawiera doradztwo, konsultacje w celu legalizacji zatrudnienia cudzoziemca)

Pakiet II – Zezwolenie na pracę typu A – od 600 zł

(Pakiet zawiera doradztwo, konsultacje w celu legalizacji zatrudnienia cudzoziemca)

Powyżej 5 pracowników – cena pakietu negocjowana.

Każdy pakiet zawiera prowadzenie całego procesu umożliwiającego zatrudnienie, doradztwo, konsultacje imigracyjne, dobór pracownika, dostosowanie wynagrodzenia do stanowiska pracy, monitorowanie statusu prawnego,  sporządzenie wykazu dokumentacji pracownika i wystawienie stosownych dokumentów.


TRANSPORT DROGOWY


Pakiet I – status przewoźnika drogowego na terenie POLSKIod 500 zł

Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku oraz uzyskanie licencji na transport krajowy >>

Pakiet II – status przewoźnika drogowego na terenie UE – od 500 zł

L

Ubezpieczenia przewozowezapytaj o ofertę

Wynajem samochodów dostawczychzapytaj o ofertę

Zatrudnienie pracowników TAXI, UBER, BOLDzapytaj o cenę

Wynajem samochodów na TAXIzapytaj o ofertę

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego100 zł

UWAGA – wymagane PEŁNOMOCNICTWO uprawniającego załatwienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

 

Przewiń na górę