Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego


Co to jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ?

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny.

O dokument mogą ubiegać się osoby fizyczne w tym także członkowie zarządu, prokurenci, wspólnicy oraz członkowie rad nadzorczych. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, której dotyczy zapytanie lub firmy posiadającej przyczynę prawną np. do zatrudnienia.

  • Przygotowaliśmy gotowe do wyboru rodzaje zaświadczeń aby ułatwić pozyskanie właściwych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Zaświadczenie o niekaralności odpowiednie do określonego stanowiska pracy.
  • Wybór zaświadczeń dla firm zgodnie z obowiązującymi ustawami prawnymi – przetargi, odpady, koncesje, licencje.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy osoby, lub wybierz formularz dla spółki KRS aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Całkowity koszt zaświadczenia już za 106 zł

(w cenie wszystkie opłaty urzędowe i skarbowe).

Sprawdź jakie wymogi musisz spełnić aby dostarczyć pracodawcy  określone zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. Zaświadczenie o Niekaralności.

 

Legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce


Co to jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ? Dla kogo jest potrzebny dokument i dlaczego jest taki ważny dla obcokrajowca.

Otóż każdy pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie na terenie Polski musi posiadać dla swojego przyszłego pracownika oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument taki wydawany jest na 24 miesiące w ciągu 7 dni i tylko dla obcokrajowców z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji oraz Białorusi. Jest to wstępny dokument zezwolenia na pracę jednak dostępny tylko dla obywateli podanych blisko sąsiadujących krajów z Polską.

Czym się różni zezwolenie na pracę od oświadczenia o powierzeniu pracy?

Zezwolenie na pracę jest kolejnym dokumentem, który uzyskuje się dla obcokrajowca z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, przebywającego już  dłuższy okres w Polsce. Dokument taki jest wymagany po wygaśnięciu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, jak również dla obywateli innych krajów pragnących rozpocząć pracę w Polsce. Aby uzyskać taki dokument należy spełnić więcej wymagań stawianych przez Urząd, między innymi poprzez udokumentowanie stałego miejsca pobytu, zameldowania, posiadania karty pobytu oraz okresu wykonywania pracy. Możemy wyróżnić zezwolenia na pracę:

– Zezwolenie na pracę typu A

– Zezwolenie na pracę typu B i C

Czym różni się zezwolenie na pracę typu A a zezwolenie na pracę typu B. Na to pytanie odpowiemy przybliżając do czego jest wystawiany dokument. Reasumując zezwolenie na pracę potrzebuje każdy cudzoziemiec chcący podjąć pracę w Polsce. Rodzaj zezwolenia jest wystawiany w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska czy okresu zatrudnienia.

 

Delegacja Pracowników do innych krajów


Czym jest delegowanie pracownika?

W niektórych sektorach pracy z powodu dużego zapotrzebowania firmy zmuszone są delegować pracownika do innego kraju. Zgodnie z przepisami pracownik może być delegowany do innego kraju nie dłużej niż na 6 miesięcy. Delegacja pracownika nie jest jednak taka prosta, gdyż w grę wchodzą przepisy unijne jak i wewnętrzne danego kraju. Obecnie największe zapotrzebowanie na pracę jest w sektorze transportowym i budowlanym. Wojna na Ukrainie spowodowała, iż pracowników z Ukrainy muszą zastąpić inne osoby.

Co jest potrzebne aby delegować pracownika za granicę?

Głównym aspektem jest w procesie delegowania jest posiadanie dokumentów na wyjazd dla pracownika. W skład wchodzą zalegalizowane dokumenty wyjazdowe potwierdzające pochodzenie i niekaralność cudzoziemca np. wiza, akt urodzenia, dyplom ukończenia szkoły, paszport, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, posiadane kwalifikacje. Na podstawie przygotowanych dokumentów dany kraj, do którego jest delegowany pracownik może wystawić zezwolenie na prace i pobyt.

Zaświadczenie o niekaralności osoby wymagane jest m.in do pracy dla nauczyciela, wychowawcy kolonii, trenera sportu, do pracy w finansach, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika kredytowego, kierowcy.

 

Legalizacja – potwierdzenie autentyczności dokumentu


Czym jest legalizacja i klauzula Apostille?

Przed wyjazdem za granicę dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być uprzednio uwierzytelnione klauzulą Apostille MSZ lub jeśli to wymagane także zalegalizowane w ambasadzie kraju pochodzenia cudzoziemca. Apostille jest potwierdzeniem autentyczności dokumentu dla osób pochodzący  z krajów należących do tzw. Konwencji Haskiej. Konwencja pozwala na uproszenie biurokracji i szybszy przepływ dokumentów między tymi krajami bez dodatkowej legalizacji w ambasadzie danego kraju. Wśród dokumentów wymagających Apostille można wyróżnić, paszport, akt urodzenia, zaświadczenie o niekaralności, dyplom ukończenia szkoły i kursów.

Co to jest tłumaczenie przysięgłe dokumentów?

Niektóre dokumenty wyjazdowe czy pobytowe muszą być dodatkowo przetłumaczone na język wykorzystywany w kraju do którego planowany jest wyjazd. Takie dokumenty muszą być więc dodatkowo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe wykonuje się przeważnie w języku angielskim jak również niemieckim, włoskim, francuskim. Niekiedy tłumaczenie przysięgłe musi być poświadczone także klauzulą apostille.

 

Założenie firmy w innym kraju


Jak założyć firmę przez obcokrajowca?

Eksport i import towarów wymaga niekiedy założenia firmy w kraju w którym prowadzone będzie dodatkowa działalność. Założenie firmy nie jest jednak takie proste jak zatrudnienie pracownika gdyż tutaj wchodzą w grę odrębne i dość restrykcyjne przepisy. Podmiot jak i osoba reprezentująca firmę chcąc wejść na nowy rynek jest poddawana szczegółowej weryfikacji z prowadzonej działalności.

 

Transport Drogowy w Polsce i za granicą


Czy transport drogowy wymaga zezwolenia?

Transport drogowy towarów i przewozów osób wymaga odpowiedniego zezwolenia, którym jest licencja transportowa. Licencja jest wydawana w kraju w którym prowadzona jest działalność. W Polsce wyróżniamy licencję transportową dla przewoźnika drogowego oraz wewnątrzwspólnotową umożliwiająca przewóz towarów w obrębie Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę iż oddzielna jest licencja na przewóz towarów a oddzielna na przewóz osób. W obu stosuje się przepisy zarówno polskie jaki i unijne.

Licencja transportowa dla przewoźnika drogowego?

Przewoźnikiem drogowym w Polsce może być przedsiębiorca czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą lub firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby zostać przewoźnikiem drogowym należy spełnić:

– wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009

– wymóg dobrej reputacji przedstawiając zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione w ustawie

Czym się różni licencja TAXI a licencja na przewóz osób?

W każdym kraju, jak również w Polsce aby można było prowadzić transport osób np. taxi czy autokarem wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Inspektorat Transportu Drogowego oddzielna na przewóz osób taxi i oddzielne na transport osób. W grę wchodzą przepisy unijne jak również wymagania dotyczące kierowców.

 

Kwalifikacje zawodowe pracownika


Jak uzyskać kwalifikacje zawodowe?

Kwalifikacje to nic innego jak kompetencje zawodowe czyli uzyskane dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zapytaj o ofertę info@e-legalizacje.pl

 

Przewiń na górę