Zatrudnienie i Pobyt cudzoziemca w Polsce

Home


LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE


Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   ZAMÓW >>

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ? Dla kogo jest dokument i dlaczego.

Otóż każdy pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie na terenie RP musi posiadać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dokument wydawany jest na 6 miesięcy w ciągu 7 dni.

Zezwolenie na pracę typu A    ZAMÓW >>

Zezwolenie na pracę typu B i C    ZAMÓW >>

Czym różni się zezwolenie na pracę typu A a zezwolenie na pracę typu B. Na to pytanie odpowiemy przybliżając do czego jest wystawiany dokument. Reasumując zezwolenie na pracę potrzebuje każdy cudzoziemiec chcący podjąć pracę w Polsce. Rodzaj zezwolenia jest wystawiany w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska czy okresu zatrudnienia.

 


LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE (KARTA POBYTU)


Zaświadczenie A1    ZAMÓW >>

Karta pobytu  –


APOSTILLE MSZ LEGALIZACJA DOKUMENTÓW


Apostille / Legalizacja w MSZ     ZAMÓW >>

Legalizacja odpisów z Urzędu Stanu Cywilnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, dyplomów, umów, aktów notarialnych, tłumaczenia przysięgłego. Pamiętaj, iż legalizowane dokumenty mogą być wystawione na terenie Polski.

Przewiń do góry