Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny.

O dokument mogą ubiegać się osoby fizyczne w tym także członkowie zarządu, prokurenci, wspólnicy oraz członkowie rad nadzorczych. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, której dotyczy zapytanie lub firmy posiadającej przyczynę prawną np. do zatrudnienia.

  • Przygotowaliśmy gotowe do wyboru rodzaje zaświadczeń aby ułatwić pozyskanie właściwych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Zaświadczenie o niekaralności odpowiednie do określonego stanowiska pracy.
  • Wybór zaświadczeń dla firm zgodnie z obowiązującymi ustawami prawnymi – przetargi, odpady, koncesje, licencje.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy osoby, lub wybierz formularz dla spółki KRS aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Całkowity koszt zaświadczenia już za 106 zł

(w cenie wszystkie opłaty urzędowe i skarbowe).

Zaświadczenie o niekaralności osoby wymagane jest m.in do pracy dla nauczyciela, wychowawcy kolonii, trenera sportu, do pracy w finansach, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika kredytowego, kierowcy. Dla wolontariuszy wykonującym pracę bez wynagrodzenia wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy.

Przewiń na górę