Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny.

O dokument mogą ubiegać się osoby fizyczne w tym także członkowie zarządu, prokurenci, wspólnicy oraz członkowie rad nadzorczych. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, której dotyczy zapytanie lub firmy posiadającej przyczynę prawną np. do zatrudnienia.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, prześlij pełnomocnictwo aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Całkowity koszt usługi to 105 zł w cenie wszystkie opłaty urzędowe i skarbowe.

Zaświadczenie o niekaralności osoby wymagane jest m.in do pracy dla nauczyciela, wychowawcy kolonii, trenera sportu, do pracy w finansach, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika kredytowego, kierowcy.

Przewiń na górę