Zatrudnienie i Pobyt cudzoziemca w Polsce

Regulamin

Regulamin określa informacje, oraz zasady korzystania z usług za pośrednictwem serwisu internetowego e-legalizacje.pl

USŁUGA

Usługa świadczona przez Serwis internetowy e-legalizacje.pl polega na przygotowywaniu wniosków i składania dokumentów do odpowiedniego urzędu w tym wykonania legalizacji dokumentów z Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, generowany jest wniosek , który następnie dostarcza się do Urzędu w celu uzyskania określonego dokumentu. Wydane dokumentu przez Urząd odsyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia.

OPŁATY

Za wykonanie sporządzenie wniosków i złożenie dokumentów pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie e-legalizacje.pl, który szczegółowo określa opłaty za przygotowanie wniosków danego dokumentu.

TERMINY

Realizacja zamówień wynosi od 1 do 2 dni roboczych w przypadku Apostille i legalizacji dokumentów i jest uzależniona od daty otrzymanych dokumentów, rodzaju trybu realizacji normalny lub ekspres oraz godzin urzędowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zalegalizowane dokumenty odsyłane są na wskazany adres podany w zamówieniu. Po zalegalizowaniu dokumentów usługę uznaje się za zrealizowaną. Bez otrzymania oryginałów dokumentów nie możemy zrealizować zamówienia. 

W przypadku legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemca wydanie dokumentu zależy od jego rodzaju oraz Urzędu i wynosi od 7 dni do 1 miesiąca.

REKLAMACJE

Serwis e-legalizacje.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu legalizacji / apostille z powodu awarii systemu informatycznego MSZ, pracy urzędu wydającego zezwolenia na prace i pobyt cudzoziemca w tym zamknięcia urzędu oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Legalizowane są tylko oryginalne dokumenty z pieczęciami wydane przez urzędy w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia w serwisie e-legalizacje.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz akceptowaniu polityki prywatności zgodnie z przepisami RODO.

Przewiń do góry