oświadcznie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań O zezwolenie na pracę przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Przewiń na górę