Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Zezwolenie na pracę Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn O zezwolenie na pracę przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Zezwolenie na Pracę Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa O zezwolenie na pracę przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Przewiń na górę