Legalizacja Pracy

Legalizacja Pracy cudzoziemca w Polsce

Zezwolenie na pracę Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn O zezwolenie na pracę przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Przewiń na górę