Legalizacja Pracy

Legalizacja pracy cudzoziemca

Czym jest legalizacja pracy cudzoziemca? Jakie wymogi należy spełnić aby podjąć pracę na terenie Polski. Odpowiadamy na kilka bardzo ważnych pytań, które przydadzą się przyjezdnym z zagranicy.

W procesie zatrudnienia cudzoziemca najważniejszym jest aby osoba podejmująca pracę miała już ofertę pracy, gdyż na jej podstawie wydaje się określone zezwolenie. Zezwolenie takie wydaje się na pół roku lub dłuższy okres i zależy od rodzaju umowy zatrudnienia. Rozróżniamy zezwolenie na pracę typu A i B, które zawsze wydawane są na czas określony. Reasumując zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata natomiast zezwolenie typu B może być wydane na okres 3 lub 5 lat.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce należy posiadać podstawowe dokumenty m.in. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub Zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Pamiętaj, iż dokument taki powinien uzyskać pracodawca zatrudniający cudzoziemca. Bez tego dokumentu pracownik nie może podjąć legalnej pracy w jego firmie. Oświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku i przesłania wymaganych dokumentów.

Dokument zwany „zezwoleniem na pracę” musi posiadać każdy cudzoziemiec chcący podjąć legalnie pracę w Polsce. Dokument wydawany jest w zależności o rodzaju wykonywanej pracy, okresu i formy zatrudnienia. Na zezwolenie na pracę określa się wymiar pracy oraz wynagrodzenie pracownika.

legalizacja pracy cudzoziemca

Sprawdź czy do złożenia wniosku o zezwolenia nie potrzebujesz licencji transportowej lub Zaświadczenie o niekaralności.

 

Przewiń na górę