Zaświadczenie z KRK spółki

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności.

O dokument mogą ubiegać się firmy – podmioty zbiorowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS. Zaświadczenie z KRK wydawane jest na wniosek podmiotu, np. spółki jawnej, sp. z o.o., spółki komandytowej, spółki akcyjnej posiadającej przyczynę prawną np. do zezwolenia na przetwarzanie odpadów, koncesji na sprzedaż paliw, licencji transportowych, do przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

  • Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w pozyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego!
  • Pomagamy wybrać rodzaj zaświadczenia do danego stanowiska pracy.
  • Doradzamy w wyborze zaświadczeń dla firm zgodnie z obowiązującymi ustawami prawnymi

Wypełnij formularz zgłoszeniowy spółki, lub formularz dla osoby, członka zarządu aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Całkowity koszt usługi to 105 zł w cenie wszystkie opłaty urzędowe i skarbowe.

 

Przewiń na górę