Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Zatrudnienie pracownika – wymogi ustawowe.

Każdy pracownik podejmujący pracę musi przejść proces rekrutacyjny w każdej firmie. Wnikliwa ocena przyszłego pracownika przez pracodawcy ma na celu zapobiec nagłej rezygnacji z pracy. Proces rekrutacji może składać z kilku etapów. Praca na wybrane stanowisko niekiedy wiąże się także z wymogami ustawowymi. Dotyczy to m.in. pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, pracy dla nauczyciela, w szkole, przedszkolu, żłobku ze względu na pracę z dziećmi. Jednym z wymogiem jest przedstawienie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w Banku, instytucji kredytowej

Pracodawca zatrudniający pracownika w banku

Przewiń na górę