Transport drogowy

Licencja transportowa – zezwolenie na transport drogowy

Aby można było wykonywać transport towarów lub przewozić osoby w Polsce oraz krajach na terenie Unii Europejskiej wymagane jest stosowne zezwolenie, którym jest licencja transportowa. Licencja określa bowiem zasady podejmowania oraz wykonywania transportu drogowego.

Aby zostać przewoźnikiem drogowym należy spełnić wymagania, które określa ustawa o transporcie drogowym zawierająca przepisy ustalone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 uchylając wcześniejszą dyrektywę Rady 96/26/WE. 

Aby zostać przewoźnikiem drogowym należy spełnić:

– wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 

– wymóg dobrej reputacji przedstawiając zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione w ustawie

Czy transport drogowy wymaga zezwolenia?

Transport drogowy towarów i przewozów osób wymaga odpowiedniego zezwolenia, którym jest licencja transportowa. Licencja jest wydawana w kraju w którym prowadzona jest działalność. W Polsce wyróżniamy licencję transportową dla przewoźnika drogowego oraz wewnątrzwspólnotową umożliwiająca przewóz towarów w obrębie Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę iż oddzielna jest licencja na przewóz towarów a oddzielna na przewóz osób. W obu stosuje się przepisy zarówno polskie jaki i unijne.

Licencja transportowa na przewóz osób oraz usługi TAXI

W każdym kraju, jak również w Polsce aby można było prowadzić transport osób np. taxi czy autokarem wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Inspektorat Transportu Drogowego oddzielna na przewóz osób taxi i oddzielne na transport osób. W grę wchodzą przepisy unijne jak również wymagania dotyczące kierowców.

Kwalifikacje zawodowe kierowcy, przewoźnika drogowego, osoby zarządzającej transportem.

Kwalifikacje to nic innego jak kompetencje zawodowe czyli uzyskane dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, świadectwo kompetencji zawodowych w transporcie.

Zapytaj o ofertę: info@e-legalizacje.pl

 

 

 

Przewiń na górę