Karta Pobytu

Legalizacja pobytu w Polsce

Czym jest legalizacja pobytu w Polsce, jak to wykonać aby przebywać legalnie na terenie RP. Czy każdy cudzoziemiec może przebywać na terenie Polski.

Po pierwsze najważniejszą sprawę jest cel przyjazdu do Polski i okres przebywania cudzoziemca na terenie kraju. Aby zalegalizować pobyt należy posiadać tymczasowe miejsce zamieszkania oraz wskazać cel przebywania na ternie RP.

Legalizacja pobytu w Polsce udokumentowana jest poprzez wydanie dokumentu jakim jest Karta Pobytu cudzoziemca. Na kacie znajdują się podstawowe dane cudzoziemca wpisane do rejestru wraz z nadanym numerem PESEL. Dzięki nam uzyskasz stosowne dokumenty rejestrowe.

Karta pobytu >>

Uzyskanie numeru PESEL >>

Zaświadczenie A1 >>

Przewiń do góry