Legalizacje

Legalizacje Dokumentów w MSZ. Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemca, zezwolenia na pracę w Polsce, zaświadczenie A1 z ZUS.

Zezwolenie na pracę Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów O zezwolenie na pracę przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Zezwolenie na pracę Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Przede wszystkim, o zezwolenie na pracę przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii. Istotne też aby nie był obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia […]

Zezwolenie na pracę Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Przede wszystkim, o zezwolenie na pracę przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii. Istotne też aby nie był obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Reasumując można zatrudnić […]

Przewiń na górę