Author : legalizator

Zezwolenie na Pracę Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin O zezwolenie na pracę przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Zezwolenie na Pracę Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zezwolenie na pracę Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przyjmuje wnioski zatrudnienie cudzoziemców, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii. Istotne też aby nie był obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Reasumując […]

Zezwolenie na pracę Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn O zezwolenie na pracę przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Zezwolenie na Pracę Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa O zezwolenie na pracę przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie może ubiegać się cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz nie jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na […]

Legalizacja dokumentów MSZ

Wyjeżdżając lub emigrując za granicę wymagane jest uzyskanie klauzuli apostille lub legalizacja dokumentów wystawionych w Polsce. Dotyczy to m.in. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zgonu, dyplomu ukończenia szkoły lub studiów, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego czy odpisu z KRS.

Przewiń na górę