Legalizacja Dokumentów

Legalizacja – doradztwo, konsultacje

Bez zbędnych formalności przeprowadzimy przez cały proces legalizacji dokumentów. Komplet dokumentów uzyskasz w 2-3 dni, kurierem pod wskazany adres. Doradzimy na podstawie przepisów co jest wymagane za granicą oraz przeprowadzimy cały proces legalizacji. Formularz zgłoszeniowy o legalizację / apostille w MSZ następujących dokumentów:

Apostille w MSZ

Apostille stosuje się w przypadku dokumentów przetwarzanych w Państwa należących do tzw. konwencji Haskiej umożliwiającej międzypaństwowy obieg dokumentów. Dokumentu opatrzonego klauzulą Apostille nie trzeba poświadczyć w ambasadzie danego państwa. W państwa należących do konwencji dokumenty takie są uznawane jako uwierzytelnione i prawdziwe. Do państw można zaliczyć wszystkie kraje UE w tym Czechy, Słowacja, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Finlandia, Austria, Niemcy, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Horwacja, Włochy, Węgry, Luksemburg, Litwa, Łotwa oraz Rosja, Ukraina, USA.

Legalizacja natomiast wymagana jest dla krajów nie należących do konwencji i w tym przypadku zalegalizowany dokument należy dodatkowo poświadczyć w ambasadzie. Do krajów w których stosuje się legalizację należą m.in. Chiny, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kanada.

Legalizacja dokumentów przez Internet

Przewiń na górę